För dig som redan är kund

Skattereduktion för inventarier

Det finns idag en tillfällig lag om skattereduktion för inventarieköp som du gör under 2021. Reduktionen är 3,9 % av anskaffningsvärdet på inventarier som anskaffats mellan 1 januari och 31 december 2021. Reduktionen gäller enbart för materiella inventarier. Detta innebär att exempelvis patent, licenser hyresrätter med flera inte får ingå i underlaget för skattereduktionen. Lagen gäller för både juridiska och fysiska personer som har inkomst av näringsverksamhet.

Det är en skattereduktion

Det är alltså en skattereduktion och inget inkomstmässigt avdrag. Det innebär att det måste finnas skatt att avräkna reduktionen mot. Ett aktiebolag som redovisar underskott av näringsverksamhet betalar ingen skatt har därmed inget skatt att avräkna mot. Men däremot en enskild näringsindkare som redovisar underskott av näringsverksamhet kan få reduktionen avräknad mot skatt på inkomst av tjänst eller kapital.

Vilka inventarier får ingå

Som jag nämnt tidigare gäller skattereduktionen enbart för materiella inventarier. Ännu en förutsättning för reduktionen är att utgiften för anskaffningsvärdet ska dras av genom årlig värdeminskning. Detta innebär att inventarier med bestående värde, till exempel konstverk, inte kan ingå i underlaget. Andra förutsättningar för reduktionen är att ditt företag är ägare till inventariet, att inventariet är levererat till ditt företag och att inventariet är anskaffat för den verksamhet du och ditt företag bedriver.

Vad får inte ingå i underlaget

De materiella inventarier som inte får ingå i underlaget är inventarier av mindre värde, det vill säga att de har ett anskaffningsvärde under ett halvt prisbasbelopp (motsvarar 23 800 kronor för 2021). Detta oavsett om företaget själv väljer att dra av utgiften genom årlig värdeminskning eller inte. Inte heller får inventarier som antas ha en livslängd på högst tre år, så kallade korttidsinventarier, ingå i underlaget. Inventarier som har avyttrats, förlorats, utrangerats eller tagits ur näringsverksamheten samma beskattningsår som de anskaffats får inte heller ingå.

Innehavstid

Inventarierna måste fortfarande tillhöra samma näringsverksamhet vid utgången av beskattningsåret 2022. Om du har ett annat avslut i bokföringen än 31 december gäller att inventariet ska finnas kvar i verksamheten vid det första beskattningsår som avslutas efter detta datum. Det kan bli så om du har ett brutet räkenskapsår.

Nästa vecka

Inlägget för vecka 47 kommer att handla om gåvor till anställda.

Vill du veta mer...

Detta inlägg är endast en enkel översikt av regelverket. Behöver du hjälp är du alltid välkommen att kontakta mig.

Du kan också läsa mer på skatteverket.se>>

Innehåll

Dela gärna

Mest lästa

Skatt för dig som privatperson
Jan M

Reseavdrag blir skattereduktion 2023?

Ett av de vanligaste avdragen i inkomstdeklarationen för privatpersoner är reseavdragen, alltså dina resor mellan bostad och arbetsplats. Propositionen om förändrade reseavdrag är överlämnad till riksdagen. Går förslaget igenom kommer de nya reglerna att gälla från 1 januari 2023.

Läs mer >>
Nyheter
Jan M

Något om cykelförmån

I dessa tider av miljötänk låter många arbetsgivare de anställda använda företagets cyklar även privat. Som alla andra förmåner ska denna beskattas, men från och med 1 januari 2022 finns där en viss skattefrihet. Det är endast förmånsvärde över 3000 kronor per år som behöver tas upp till beskattning.

Läs mer >>
Skatter och avgifter
Jan M

Juletid – Gåvotid

God morgon! Då är det måndagsmorgon och en ny arbetsvecka kickar igång. Julen står snart för dörren så idag presenterar jag ett inlägg om gåvor.

Läs mer >>

Ser fram emot att
höra av dig