För dig som redan är kund

Reseavdrag blir skattereduktion 2023?

Ett av de vanligaste avdragen i inkomstdeklarationen för privatpersoner är reseavdragen, alltså dina resor mellan bostad och arbetsplats. Propositionen om förändrade reseavdrag är överlämnad till riksdagen, om förslaget går igenom kommer dessa regler att gälla från 1 januari 2023.

Från avdrag till reduktion

Den stora skillnaden blir att det inte längre är ett avdrag på din inkomst, du kommer istället att få en skattereduktion. Som det är idag kommer de med störst inkomst att få en större utväxling av ett avdrag på grund av marginalskatteeffekten. Vid större inkomst får ett avdrag en större effekt på skatten. Däremot vid en skattereduktion kommer avdraget att göras på den beslutade skatten i en viss ordning och kommer därmed inte att påverkas av storleken på din inkomst.

Avståndet räknas

Om förslaget går igenom är det avståndet mellan bostad och arbetsplats som räknas, oavsett tidsvinst. I förslaget finns två gränser. Inom vissa angivna storstadskommuner krävs minst 3 mil enkelväg för att kunna få skattereduktion, i övrigt gäller 1,5 mil, men avståndet får inte vara större än 8 mil enkelväg. De angivna områdena som pekas ut för 3 mil är inom storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.

Finansdepartementet har nyligen i ett PM (Fi2022/01470) föreslagit att den övre avståndsgränsen istället ska vara 12 mil.

Med vilka belopp?

Förslaget innebär en skattereduktion om 5 kronor per mil oavsett om du kör egen bil, förmånsbil, cyklar, åker kollektivtrafik eller samåker. Tanken i förslaget är att reduktionen ska vara färdmedelsneutral.

Men även här finns föreslagna förstärkningar enligt Fi2022/04170. Förslaget i detta PM innebär en höjning till 8 kronor per mil.

Andra begränsningar

Du måste ha minst 30 resdagar under beskattningsåret och du får inte skattereduktion för mer än maximalt 210 resdagar under samma år.

Men schablonavdraget?

Schablonavdraget för resor i tjänsten och i näringsverksamhet kommer att finnas kvar. Även här föreslås en höjning i PM från 18,50 till 25 kronor per mil. 

För förmånsbil föreslås en höjning av avdraget till 12 kronor per mil. Förmånsbilar som enbart drivs av elektricitet föreslås en sänkning av schablonavdraget till 6 kronor per mil.

Avdrag för hemresor

I förslaget kommer inte reglerna om avdrag för hemresor att påverkas. Den som på grund av sitt arbete bor på annan ort än där bostaden finns får också i fortsättningen göra avdrag för dessa resor. Men även här föreslås en höjning av schablonbeloppet till 25 kronor per mil i egen bil och till 12 respektive 6 kronor med körning av förmånsbil.

Vill du veta mer...

Detta inlägg är endast en enkel översikt av regelverket. Behöver du hjälp är du alltid välkommen att kontakta mig.

Du kan också läsa mer på regeringen.se>>

Innehåll

Dela gärna

Mest lästa

Nyheter
Jan M

Något om cykelförmån

I dessa tider av miljötänk låter många arbetsgivare de anställda använda företagets cyklar även privat. Som alla andra förmåner ska denna beskattas, men från och med 1 januari 2022 finns där en viss skattefrihet. Det är endast förmånsvärde över 3000 kronor per år som behöver tas upp till beskattning.

Läs mer >>
Skatter och avgifter
Jan M

Juletid – Gåvotid

God morgon! Då är det måndagsmorgon och en ny arbetsvecka kickar igång. Julen står snart för dörren så idag presenterar jag ett inlägg om gåvor.

Läs mer >>
Företagsbeskattning
Jan M

Skattereduktion för inventarier

Det finns idag en tillfällig lag om skattereduktion för inventarieköp som du gör under 2021. Reduktionen är 3,9 % av anskaffningsvärdet på inventarier som anskaffats mellan 1 januari och 31 december 2021.

Läs mer >>

Ser fram emot att
höra av dig