För dig som redan är kund

Juletid – Gåvotid

Gåvor som du ger till anställda är normalt alltid skattepliktiga enligt huvudregeln. Men det finns några undantag. Men ha med dig att gåvor som lämnas som pengar eller jämförbart aldrig är skattefria. Däremot kan presentkort som inte kan bytas mot pengar vara en skattefri gåva.

Extra gåva under 2021

Under 2021 gäller en en skattefrihet för gåvor till anställda på upp till 2000 kronor inklusive moms. Du som arbetsgivare behöver inte ge en gåva på 2000 kronor utan det kan också röra sig om flera gåvor under året, men som sagt, det totala beloppet för året får inte överstiga 2000 kronor. Den extra tillfälliga gåvan kan du kombinera med de andra skattefria gåvorna som funnits sedan tidigare. Du kan till exempel kombinera den extra gåvan om 2000 kronor tillsamman med skattefria julgåvan om 500 kronor och ge en skattefri julgåva om totalt 2500 kronor.

Julgåva

Som jag nämnde tidigare kan du ge anställda en skattefri julgåva på 500 kronor inklusive moms. För dig som företagare räknas inte dina kostnader för administration och transport av gåvorna in i gränsvärdet.

Jubileumsgåva

När företaget firar jubileum är en gåva till anställda om högst 1500 kronor inklusive moms också skattefri. Med jubileum menas 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum.

Minnesgåva

En minnesgåva är en gåva i samband med att en anställd uppnår en viss ålder. Det ska vara vid jämna födelsedagar och då från 50 år och uppåt. En minnesgåva kan också ges efter en längre tids anställning, minst 20 år, eller när en anställningen upphör. För att dessa gåvor ska vara skattefria måste gåvotagaren ha varit varaktigt anställd. Med detta menas en sammanlagd anställningstid om minst sex år.

Minnesgåvan är skattefri om värdet inte överstiger 15000 kronor inklusive moms och att den inte ges mer än vid ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Gåva till ideell verksamhet

Om din anställde istället vill att din gåva ska skänkas till en ideell verksamhet är gåvan skattepliktig som lön. Men om du som arbetsgivare bestämmer att istället för julgåvor skänka pengar till en ideell organisation beskattas inte de anställda för den gåvan. Dock kan du inte göra avdrag för den gåvan.

Viktigt att tänka på

Tänk på att om du går över beloppsgränserna så är gåvan skattepliktig från första kronan. För att skattefrihet ska gälla måste gåvan ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda. Om du funderar på att ge dig själv som företagare en gåva kan du inte göra det om du bedriver enskild firma eller handelsbolag. Reglerna för skattefrihet gäller endast för anställda.

Vill du veta mer...

Detta inlägg är endast en enkel översikt av regelverket. Behöver du hjälp är du alltid välkommen att kontakta mig.

Du kan också läsa mer på skatteverket.se>>

Innehåll

Dela gärna

Mest lästa

Skatt för dig som privatperson
Jan M

Reseavdrag blir skattereduktion 2023?

Ett av de vanligaste avdragen i inkomstdeklarationen för privatpersoner är reseavdragen, alltså dina resor mellan bostad och arbetsplats. Propositionen om förändrade reseavdrag är överlämnad till riksdagen. Går förslaget igenom kommer de nya reglerna att gälla från 1 januari 2023.

Läs mer >>
Nyheter
Jan M

Något om cykelförmån

I dessa tider av miljötänk låter många arbetsgivare de anställda använda företagets cyklar även privat. Som alla andra förmåner ska denna beskattas, men från och med 1 januari 2022 finns där en viss skattefrihet. Det är endast förmånsvärde över 3000 kronor per år som behöver tas upp till beskattning.

Läs mer >>
Företagsbeskattning
Jan M

Skattereduktion för inventarier

Det finns idag en tillfällig lag om skattereduktion för inventarieköp som du gör under 2021. Reduktionen är 3,9 % av anskaffningsvärdet på inventarier som anskaffats mellan 1 januari och 31 december 2021.

Läs mer >>

Ser fram emot att
höra av dig