För dig som redan är kund

Hållbarhetspolicy

Miljöansvaret

Som tjänsteföretag tillhör vi inte den typen av företag som gör störst miljöavtryck men allt räknas och därför ser jag det som en viktig uppgift att göra vad jag kan – här och nu. Här är en del av det jag gör för att minimera en negativa miljöpåverkan:

 •  Tjänsterna levereras i huvudsak digitalt, dvs de genererar inga fysiska leveranser. Även kundavtal och andra avtal hanteras digitalt. Det digitala arbetssättet är miljövänligt och innebär ett minimum av papperskonsumtion och ett avsevärt minskat resande vid t ex kunders inlämning av material.
 • De programvaror som används är moln-/webbaserade och designade för digitala processer med t ex faktura- och kvittotolkning, användning av appar och webb och digital inlämning av årsredovisningar och deklarationer.
 • Kundfakturor skickas som e-fakturor eller som mejlade PDF-fakturor. Leverantörsfakturor tas emot som e-fakturor eller mejlade PDF-fakturor och nya leverantörer kontaktas för att ändra rutin från pappersfakturor till digitala fakturor.
 • Jag utbildar mig ständigt och dessa sker främst genom distanskurser och webbkurser, vilka innebär att de kan minimera resandet i samband med min fortbildning.
 • Mina eventuella tjänsteresor sker när det är möjligt till absolut största del med tåg, buss och cykel i stället för bil och flyg.

Det sociala ansvaret

Jan Mårtensson Redovisning AB är särskilt mån om andra människor, såväl kunder som medarbetare och andra. Här är något av det jag gör för att ta mitt sociala ansvar:

 • I min rådgivning utgår jag från gällande skattelagstiftning och rekommendera inte kunder upplägg som är otillåtna eller som ligger i gråzonen mellan det tillåtna och det otillåtna.

 • Jag håller mig uppdaterad kring och arbetar löpande för att efterleva myndigheternas regelverk kring penningtvätt, mm.

 • Mitt företag har en organisation som utgår från ett demokratiskt och jämställt synsätt.

Min affärsplan

Det jag gör ska vara såväl lönsamt som hållbart, både för mig och för mina kunder. Här är lite av det jag gör för hållbara affärer:

 •  Jag ser hållbarhet som en självklar och nödvändig förutsättning för både min egen och mina kunders verksamheter och arbetar därför med hållbarhets-frågan i hela min affärsmodell.

 •  Ständig fortbildning för att ge bästa möjliga service till mina kunder.

 • Löpande utvärdering av mitt arbete genom t ex dialog med kunder och intern kvalitetssäkring.

 •  Jag står på egna ben och har de resurser som behövs för den verksamhet jag bedriver.

 • Ständig utveckling av tjänsterna för att möta nya regler, nya behov och ny teknik.

 • Lättillgänglighet vilket innebär att jag svarar på epost och meddelanden inom 24 timmar.

 

Ser fram emot att
höra av dig