För dig som redan är kund

Något om cykelförmån

I dessa tider av miljötänk låter många arbetsgivare de anställda använda företagets cyklar även privat. Som alla andra förmåner ska denna beskattas, men från och med 1 januari 2022 finns där en viss skattelättnad. Det är endast förmånsvärde över 3000 kronor per år som behöver tas upp till beskattning. En förutsättning är att förmånserbjudandet riktar sig till hela den stadigvarande personalen.

Skattelättnaden gäller för både tramp- och elcyklar men inte för elsparkcyklar.

Det finns ingen egentlig schablon för cykelförmån utan du som arbetsgivare måste anpassa beräkningen efter egna förhållanden.

Tre delar

Beräkningen av förmånsvärdet består av tre delar:

  1. Värdeminskning
  2. Tillbehör, service och reparationer
  3. Kapitalkostnad
Dessa tre delar summeras och det är den del som överstiger 3000 kronor som ligger till grund för förmånsbeskattningen.

Värdeminskning

Den årliga värdeminskningen beräknas utifrån anskaffningsvärdet för cykeln och hur många år den beräknas hålla. Om det gäller en elcykel bör kostnaden för batteri ingå i anskaffningsvärdet.

Tillbehör, service och reparationer

Denna rubrik talar för sig själv. Batteri till elcykel räknas inte som tillbehör enligt Skatteverket då detta bör räknas in i anskaffningskostnaden.

Kapitalkostnad

Denna del beräknas med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret som förmånen gäller och med tillägg av 1%

Två exempel

Vill du veta mer...

Detta inlägg är endast en enkel översikt av regelverket. Behöver du hjälp är du alltid välkommen att kontakta mig.

Du kan också läsa mer på skatteverket.se>>

Innehåll

Dela gärna

Mest lästa

Skatt för dig som privatperson
Jan M

Reseavdrag blir skattereduktion 2023?

Ett av de vanligaste avdragen i inkomstdeklarationen för privatpersoner är reseavdragen, alltså dina resor mellan bostad och arbetsplats. Propositionen om förändrade reseavdrag är överlämnad till riksdagen. Går förslaget igenom kommer de nya reglerna att gälla från 1 januari 2023.

Läs mer >>
Skatter och avgifter
Jan M

Juletid – Gåvotid

God morgon! Då är det måndagsmorgon och en ny arbetsvecka kickar igång. Julen står snart för dörren så idag presenterar jag ett inlägg om gåvor.

Läs mer >>
Företagsbeskattning
Jan M

Skattereduktion för inventarier

Det finns idag en tillfällig lag om skattereduktion för inventarieköp som du gör under 2021. Reduktionen är 3,9 % av anskaffningsvärdet på inventarier som anskaffats mellan 1 januari och 31 december 2021.

Läs mer >>

Ser fram emot att
höra av dig