För dig som redan är kund

Kundkännedom

Penningtvättlagen

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism syftar till att skydda det finansiella systemet från ekonomisk brottslighet såsom penningtvätt, korruption och finansiering av terrorism. Alla banker, finansiella företag, redovisningskonsulter med flera som bedriver sin verksamhet i Sverige är skyldiga att följa denna lag och det är en självklarhet för Jan Mårtensson Redovisning AB att på ett ansvarsfullt sätt bidra till att finansiell brottslighet stoppas.

Kundkännedom

Enligt penningtvättslagen är vi skyldiga att ha en god kännedom om våra kunder. Det innebär att vi bland annat behöver förstå syftet med din verksamhet, dina transaktioner och veta varifrån dina pengarna kommer. Därför kommer du som kund få svara på frågor innan vi inleder en affärsförbindelse med dig. Vi är också skyldiga att hålla informationen uppdaterad, vilket gör att du kan komma att behöva svara på frågorna igen, även under tiden du är kund hos Jan Mårtensson Redovisning AB.

All information om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av dataskyddsförordningen.

PEP

Vi behöver enligt lag också veta om du är en s.k. person i politiskt utsatt ställning (Political Exposed Person – PEP), eller om du är en nära anhörig till en sådan person. Dessa personer anses i kraft av sin ställning exponeras mer för risken att mutas och vara delaktiga i korruption. En sådan kund behöver vi ställa fler frågor till och den kundkännedom vi inhämtar behöver uppdateras oftare än för en vanlig kund.

En PEP är en person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion eller en viss befattning samt sådana personers kända medarbetare och närmaste familjemedlemmar som maka eller make, partner som enligt nationell lag likställs med maka eller make, barn och deras makar eller partner, samt föräldrar, ska även detta meddelas till oss.

Ser fram emot att
höra av dig