För dig som redan är kund

Detta med representation

Det finns egentligen ingen bestämd definition på begreppet representation i skattelagstiftningen. Men för att avdrag ska medges måste utgiften ha ett direkt samband med din näringsverksamhet. Det kan vara en fråga om att till exempel inleda eller att behålla en affärsförbindelse, ett jubileum eller för personalvård. Det finns två huvudtyper av representation, extern och intern. Den externa vänder sig till ditt företags yttre affärsförbindelser medan den interna är i form av personalvård eller personalfester.

Det är också skillnad på de avdragsgilla beloppsramarna enligt inkomstskattelagen och enligt momslagen. Det kan verka förvirrande men jag ska försöka reda ut vad som gäller.

Avdragsramar

Mat och dryck

Avdrag för mat och dryck ges endast för förfriskningar och enklare förtäring som inte kan anses vara en måltid. Här är beloppsgränsen 60 kronor per person exklusive moms. Har du inte rätt till avdrag för moms ska du öka beloppet med nu gällande moms. Skulle kostnaden överstiga beloppsramen kan du inte dra av någon del alls. Utgifter för starköl, vin och sprit är aldrig avdragsgill inkomstskattemässigt.

Andra utgifter

Du kan också genomföra representation på andra vis, varför inte med en teaterbiljett eller till exempel en greenfee vid golfspel. Här är beloppsgränsen 180 kronor per person och tillfälle eller 180 kronor + moms om du inte har rätt till avdrag för moms.

Jubileum

Vid jubileum finns inga egentliga avdragsramar förutom den som gäller för mat och dryck (se ovan). För att det ska anses som jubileum bör det vara endast vid 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum för ditt företag. Vid jubileum ges också avdrag för anställda med makar (eller motsvarande) men också för representanter för myndigheter och media.

Intern representation

Personalfester och liknande

Avdrag för mat och dryck följer de beloppsgränser som jag nämnt under avdragsramarna, 60 kronor per person. Detsamma för kringkostnader som lokalhyra och underhållning. Dessa får uppgå till 180 kronor per person. Har du ingen avdragsrätt för moms ska du lägga till momsen för att få rätt avdragsutrymme. Vid personalfester kan du också bjuda med pensionerade anställda och familjemedlemmar och avdrag bör också medges för dessa. Till familjemedlemmar räknas maka/make, sambo och barn till någon av dessa och som ingår i denna förälders hushållsgemenskap.

Styrelsesammanträden, bolagsstämma och liknande

Här medges avdrag för förfriskning och enklare förtäring med 60 kronor, alternativt 60 kronor plus moms.

Men momsen då?

Som jag nämnde i inledningen är det skillnad på avdragsrätten enligt inkomstskattelagen och momslagen.

Enligt momslagen får du göra avdrag för mat och dryck men underlaget får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Om till exempel en måltid består av mat och alkoholfri dryck är momsen idag 12 %. Maximalt belopp att dra av i momsdeklarationen blir då 36 kronor per person, du kan alltså göra avdrag med hela momsen.

Ingår där alkoholhaltiga drycker (25 % moms) och underlaget överstiger 300 kronor ska du beräkna avdraget genom att proportionera momsen utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms. Om där ingår både mat och alkoholhaltig dryck i måltiden kan du istället få göra en schablonberäkning. Förutsättningen är då att underlaget ska överstiga 300 kronor exklusive moms per person och att den debiterade momsen ska vara minst 46 kronor per person. Enligt schablonen kan du då göra ett avdrag för moms med 46 kronor per person.

Nästa vecka

Nästa inlägg kommer att handla om den speciella skattereduktionen för inventarieanskaffningar under 2021.

Vill du veta mer...

Detta inlägg är endast en enkel översikt av regelverket. Behöver du hjälp är du alltid välkommen att kontakta mig.

Du kan också läsa mer på skatteverket>>

Innehåll

Dela gärna

Mest lästa

Skatt för dig som privatperson
Jan M

Reseavdrag blir skattereduktion 2023?

Ett av de vanligaste avdragen i inkomstdeklarationen för privatpersoner är reseavdragen, alltså dina resor mellan bostad och arbetsplats. Propositionen om förändrade reseavdrag är överlämnad till riksdagen. Går förslaget igenom kommer de nya reglerna att gälla från 1 januari 2023.

Läs mer >>
Nyheter
Jan M

Något om cykelförmån

I dessa tider av miljötänk låter många arbetsgivare de anställda använda företagets cyklar även privat. Som alla andra förmåner ska denna beskattas, men från och med 1 januari 2022 finns där en viss skattefrihet. Det är endast förmånsvärde över 3000 kronor per år som behöver tas upp till beskattning.

Läs mer >>
Skatter och avgifter
Jan M

Juletid – Gåvotid

God morgon! Då är det måndagsmorgon och en ny arbetsvecka kickar igång. Julen står snart för dörren så idag presenterar jag ett inlägg om gåvor.

Läs mer >>

Ser fram emot att
höra av dig